#covid19 INICIATYVOS

Nacionalinės ir globalios aktyvių piliečių iniciatyvos, skleidžiančios pozityvumą ir motyvaciją šiuo laikotarpiu. Mes siekiame informuoti visuomenę apie pilietiškas veiklas, kurios jungia žmones, padeda bendruomenėms ir organizacijoms.